Política de Privacitat

La utilització d’aquest web requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari d’acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés.

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

El responsable és: Mercats Municipals de Catalunya (MMCat)

Adreça: Consell de Cent, 80, 2on, 3a, 08015 Barcelona

Dades de contacte del responsable: mercatscat@mercatscat.cat

Finalitat del tractament de les dades

Les dades es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics i aplicar mesures encaminades a la seguretat del web.

Legitimació

Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l’usuari, compliment d’obligacions legals i l’interès legítim.

Destinataris i transferències

Destinataris: Mercats Municipals de Catalunya (MMCat)

No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació o d’acord amb la existència de garanties adequades.

Termini de conservació de les dades

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable.

Drets de les persones

Els afectats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació; retirar el consentiment prestat, si és el cas.

Per aquest fi poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a l’adreça del responsable, incloent la referència ‘Protecció de dades’

Per facilitar la identificació, recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud la còpia del DNI/passaport.

Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades

Les dades que els usuaris puguin facilitar a Mercats Municipals de Catalunya (MMCat) a través del seu contacte seran reals, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; Mercats Municipals de Catalunya (MMCat) entendrà que les dades han estat facilitades pel els seus titulars. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de donar dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.

L’usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

Mercats Municipals de Catalunya (MMCat) ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat

En cap cas un menor d’edat podrà facilitar dades a Mercats Municipals de Catalunya (MMCat) que permetin obtenir informació sobre els membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix, tal i com dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altre, sense el consentiment del titular de tals dades.

Utilització de funcions i complements de tercers

Aquest web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple: analítiques web de tercers; mapes de tercers; vídeos de tercers; compartició a xarxes socials; etc.

Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així la majoria de complements de tercers recopilen què pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Aquesta pàgina web no utilitza tecnologíes de rastreig – com poden ser les cookies -, i, per tant, no és necessari obtenir el consentiment per a seu ús.