Objectius clars: reforçar, competir i transformar

El principal objectiu de Mercats Municipals de Catalunya MMCat, és ser el catalitzador del creixement dels mercats municipals i de venda no sedentària a Catalunya. Això es tradueix en:

  1. Acompanyament Estratègic: Oferim suport econòmic, divulgació, formació i promoció per a donar als mercats les eines necessàries per ser més forts i competitius.

  2. Visibilitat i Posicionament: Treballem per millorar la visibilitat dels mercats catalans, consolidant-los com a destinacions preferides pels consumidors.

  3. Transformació Digital: Impulsem la transformació digital dels mercats, adaptant-se als nous models de consum i oferint una experiència més moderna i eficient.

  4. Sostenibilitat i Compromís: Fomentem pràctiques sostenibles i un compromís amb la comunitat, connectant els mercats amb valors més amplis i significatius.

Estem compromesos a liderar aquesta transformació i acompanyar els mercats en aquest emocionant viatge cap al futur. Un futur on cada mercat català no només és un lloc de compres, sinó un veritable motor de comunitat, cultura i progrés.

Impulsant els mercats catalans cap al futur: una visió transformadora

A mesura que ens enfrontem als reptes del nostre temps,  és crucial repensar i transformar el model dels nostres mercats per mantenir-los com a pilars vibrants de la vida local.

Mercats Municipals de Catalunya sorgeix com a eina estratègica per impulsar aquesta transformació. Aquest programa no només busca adaptar-se als canvis socials i a les noves necessitats dels consumidors, sinó que també pretén liderar un canvi cap a models més transversals, digitals, sostenibles i compromesos.

Col·laboradors