Fes-te soci

Si desitgeu adherir-vos a Mercats Municipals de Catalunya i gaudir-ne dels seus serveis, ompliu el següent formulari de sol·licitud d’adhesió

Us informem que les vostres dades s’incorporaran als fitxers i tractaments titularitat de la Federació Mercats Municipals de Catalunya – FEGRAM (MMCat), amb en NIF G08688939, amb la finalitat de complir amb la nostra relació associativa i poder realitzar el cobrament de les pertinents quotes, sent tractats amb la legimitat que atorga el compliment de la normativa bancària. Podeu exercir qualsevol dels atorgats per la normativa de protecció de dades, com ara el dret d’accés, limitació del tractament, supressió, portabilitat, etc., adjuntant un escrit al nostre domicili situat al c/ Mallorca, 133, 08036 de Barcelona adjuntant fotocòpia del DNI.